Uzm. Dr. Erhan Yüksek

Uzm. Dr. Erhan Yüksek, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Cerrahapaşa Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır.

Maltepe sağlık ocağında pratisyenlik yaptıktan sonra Maltepe Toplum Sağlığı Merkezinde(TSM) görev almıştır.

Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Ruh sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde çalışarak Psikiyatri Uzmanlığına hak kazanmıştır.

Şanlıurfa da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) sorumlusu olarak görev yapmıştır. Buradaki görevi sırasında 20 bin kişilik mülteci kapındaki savaştan etkilenmiş insanların ruhsal sorunlarının onarılması için de çalışmıştır.

”Yüzden Duygu İfadelerinin Tanınması” ile ilgili çalışmalar yürütmüş. Bu konuda çeşitli makaleleri uluslararası hakemli dergilerde basılmıştır.

Birçok yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongreye katılmış ”Yüzden Duygu İfadelerinin Tanınması” ve “Bilimsel makalelerin nasıl hazırlanması gerektiği” konularında konuşmalar yapmıştır. 

Unvanı:  Psikiyatri Uzmanı

Bölümü: Erişkin Psikiyatrisi

Eğitimi:

 • Lise:                Anadolu Lisesi/ Samsun
 • Üniversite:    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2004/2010
 • İhtisas:           İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2011/2015

Tez Konusu: Şizofreni Hastalarında EKT Öncesi ve Sonrası Peroksizom Proliferatif Aktivatör(PPAR) Gama Reseptör Aktivitesinin Karşılaştırılması.

Biyografi:

Sertifika ve Katılım belgeleri:

 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve dinamik psikoterapi eğitimi 2021
 • Aktarım Odaklı Psikoterapi Kursu.
 • Üst Düzey Kişilik Bozukluklarında Dinamik Psikoterapi Kursu.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi’nin 90 saatine katılmıştır.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi 2021
 • CETAD Temel Eğitim 1.Kısım  2021 (Not: Cinsel Terapiye  hasta kabul etmiyorum)
 • Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR uygulamaları Kursu
 • Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi, 2013
 • Psikanaliz seminerleri, Psike İstanbul, 2011-2012
 • Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı,  2012
 • Şiddet ve agresyon Tedavisinde Psikotrop İlaç Kullanım İlkeleri, 2012
 • Şiddet Davranışı Bilişsel Davranışçı Kurama Göre yaklaşım, 2012
 • Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Tedavi
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi, Sağlık Bakanlığı
 • Bilinç Dışı ve ‘Kral Yolu’,TPD 2013
 • Bağlanma Kuramı ve Mentalizasyon, TPD, 2013
 • Cinsel İşlev Bozuklukları, TPD
 • Sosyal Zihin, TPD
 • Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu , TPD, 2011
 • Psikiyatride Hipnoterapi, TPD ,2011

Katıldığı Kongreler:

 • Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı 2012
 • TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2012
 • 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012
 • 27th ECNP Congress 18-21 October 2014. Berlin, Germany.
 • 28th ECNP Congress 29 August-1 September 2015. Amsterdam, The Netherlands
 • 51. Ulusal Psikiyatri kongresi 2015
 • 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 2015
 • 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 2016.

 Makaleler:

 1. Facial Emotion Recognition Ability in Patients with Fibromyalgia.Suzen Ozbayrak S, Battal H, Gokpinar HH, Yuksek E, Dalkiran M, Uludag M, Emul M.Clin Ter. 2021 Nov 22;172(6):547-551. doi: 10.7417/CT.2021.2376.
 2. Differential effects of clozapine and risperidone on facial emotion recognition ability in patients with treatment-resistant schizophrenia G Gultekin, Erhan Yuksek, T Kalelioglu, A Bas, Tbas,A Duran Journal Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Volume 27, 2017 – Issue 1
 3. Facial emotion recognition in psychiatrists and influences of their therapeutic identification on that ability M.Dalkırana, G.Gultekin, Erhan Yuksek, N.Varsak, H.Gule, M.Emul Comprehensive Psychiatry Volume 69, August 2016, Pages 30-35
 4. The Influences of Whole Brain Radiotherapy on Social Cognition and Association with Hippocampal and Frontal Dosimetry Erhan Yuksek, S Eroz, A yassa, D akturk, F Zakirov, F Akcam,M Emul Psychiatric Quarterly December 2015, Volume 86, Issue 4, pp 533–543
 5. Facial emotion recognition in male antisocial personality disorders with or without adult attention deficit hyperactivity disorder.Bagcioglu E, Isikli H, Demirel H, Sahin E, Kandemir E, Dursun P, Erhan Yuksek, Emul M. Compr Psychiatry. 2014 Jul;55(5):1152-6. doi: 10.1016/j.comppsych.2014.02.011. Epub 2014 Feb 26.
 6. Psikiyatri Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Erhan Yüksek, AS Kani, V Çeri, M Toprak, E Yıldız, CA Poyraz, M Emül Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2014;4(1):12-17
 7. Psychopathy and facial emotion recognition ability in patients with bipolar affective disorder with or without delinquent behaviors H demirel, D yesilbas, Erhan Yuksek, Saliustaoglu, M Emul. Comprehensive Psychiatry Volume 55, Issue 3, April 2014, Pages 542-546
 8. Erişkin Yaşta Cinsel İstismara Uğramış Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalama ve Psikopatoloji Arasındaki İlişki A Sözen , T Özgür , Ç Elçi , P Bakır , H Efil , Erhan Yüksek, N cansunar, M Emül Journal Of Mood Disorders ArşivCilt 3, Sayı 2
 9. Yaşlı İstismarı Hakkında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeyi,Tutumları ve İlişkili Değişkenler Erhan Yüksek, Y Taylan, G Aydın, S Yaman, M Atasoy, F Taş, P Gökdogan, S Tümtürk, H Yavuzer, M Emül  Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2013;3(2):5-12
 10. Psikiyatri Stajını Tamamlamış Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri MD Varkal, Erhan Yüksek, ÖF Demirel, N Çağlar, N Eliüşük, P Gökdoğan, EN Özmansur, M Emül Journal Of Mood Disorders Arşiv Cilt 2, Sayı 3

Sözel Sunumları:

 1. The views of medical students about psychiatry clerkship education, 48. The National Congress of  Psychiatry S 15, Bursa, 2012
 2. Şizofreni Hastalarında Peroxızome Prolıferator Actıvated Receptors Gamma Actıvıtesı’nın Ekt Öncesı ve Sonrası Karşılaştırılması 51. Ulusal psikiyatri kongresi

Poster Sunumları:

 1. Antidepressant Induced Manic Switch and Hyponatremia in the Elderly, Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı 2012
 2. Vitamin D level in schizophrenia and association with metabolic syndrome parameters Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
 3. Dream anxiety levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome. 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
 4. Case report –Varenicline induces manic shift in a depression patient, 58. Uluslararası Psikiyatri Kongresi
 5. Change in facial emotion recognition ability after electrical stimulation of the human amygdala: preliminary results 27th ECNP Congress 18-21 October 2014.Berlin, Germany. (CDE Awards)
 6. Bılateral talamik infarkt sonrasında gelışen psikotik özellikli mani olgusu; PB- 142 51. Ulusal psikiyatri kongresi
 7. Subjektif unutkanlık ve erken evre alzheımer demansı hastalarında aleksitimik özellıklerin karşılaştırılması PB-066, 51. Ulusal psikiyatri kongresi
 8. Assessment of patients with morbid obesity prior to bariatric surgery (sleeve gastrectomy) 28th ECNP Congress 29 August-1 September 2015
 9. Presence of fragmented QRS complexes in patients with bipolar disorder; manic episode 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
 10. Comprarison of neuropsychological test battery on patients with schizophrenia before and after ECT 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. UluslararasıÇocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyum
 11. Schizophrenia and fragmented QRS 29th ECNP Congress 2016
 12. Neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios as inflammation markers for delirium. 29th ECNP Congress 2016

Konuşmalar

 1. Asistanlık Döneminden İtibaren Uluslararası Yayına Nasıl Sahip Olunur? Etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmanın yöntemleri, Yayına engel ve reddedilmeye yol açan planlama, istatistik, uygulama, yazma hatalarının önüne nasıl geçilir? 7.UPK
 2. TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri, Araştırma Makalesi Yazma Deneyimi. TPD İstanbul Şubesi 21 Kasım 2015 Cumartesi
 3. Psikiyatride DNA hasarı için yeni biyomarkerlar 7. UPK.
 4. Sosyal Biliş, Yüz İfadesinden Duygu Tanıma ve Psikiyatri (Bana yalan söylediğini yüzünden anladım) 5. UPK
 5. Psikiyatrik Hastalıkların Genle Maliyeti  20-21 EkİM/OCTOBER 2018 Elite World Business Hotel Florya/Istanbul INTERNATIONALLIBER COGITO MULTIDISCIPLINARY SCIENCE CONGRESS

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Tabipler Odası

Yabancı Dil:

 • İngilizce
 • Almanca (Temel düzeyde)

Deneyimleri:

Şanlıurfa Viranşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu

Halıcıoğlu Tıp Merkezi

Toplum Tıp Merkezi

Eslife Hospital